Podaci o firmi

Podaci o firmi

F.I.N.M.A.V.I. d.o.o.

Trg Slobode 5
HR-52440 Poreč

Registrirano u Trgovačkom sudu u Pazinu.
Temeljni kapital 230.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.

MBS: 130008837
OIB: 76642578753
Uprava: Maurizio Vivoda, direktor
Banka: BKS bank AG
IBAN: HR6824880011500130404
Swift: BFKKHR22

Telefon: +385 91 428 4000
Mail: borghetto@finmavi.hr
Web: www.finmavi.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 08:00 – 16:00