Opći uvjeti

OPĆE ODREDBE

Ove opće odredbe i uvjeti primjenjuju se na rezervacije smještaja u Borghetto Vilama društva F.I.N.M.A.V.I. d.o.o. Poreč, u daljnjem tekstu Borghetto Villas.

Prihvaćanjem ponude, u daljnjem tekstu Gost se pismenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća uvjete rezervacije koje je prethodno proučio. 

Prilikom rezervacije odabrane usluge, Gost uplaćuje 30% ukupne cijene aranžmana te razliku do pune cijene Gost uplaćuje 46 dana prije dolaska, ako nije drukčije dogovoreno u ponudi. 

Mogućnost plaćanja je bankovnom doznakom, ukoliko nije drukčije dogovoreno sa Borghetto Villas. 

Ukoliko se plaćanje rezervacije vrši unutar 45 dana prije dolaska - mogućnost uplate predujma neće biti ponuđena, već je potrebno uplatiti ukupan iznos bankovnom doznakom.

CIJENA USLUGA i VALUTA

Cijena usluge navedena je na web stranici i u ponudi.

Borghetto Villas je dužna Gostu obračunati boravišnu pristojbu prema lokalnoj tarifi. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 4,00 do 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Naknada za boravišnu pristojba umanjena za 50% naplaćuje se dobnoj skupini od  12. do nenavršenih 18. godina, dok su djeca do nenavršenih 12 godina u potpunosti oslobođena plaćanja  boravišne pristojbe. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi smještajna jedinica, terminu boravka, broju i dobnoj skupini Putnika.

Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu Gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom rezerviranja ili po dogovoru, te izvršiti pripadajuću uplatu bankovnom doznakom ili na licu mjesta. 

Ukoliko Gost traži posebnu uslugu za vrijeme trajanja rezervacije, plaća je na licu mjesta u kunama. 

Objavljene cijene na web stranicama koje su izražene u EUR formirane su prema domaćoj valuti KUNA i to prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske.

PUTNA DOKUMENTACIJA

Putna dokumentacija tj. potvrda rezervacije o ukupnoj uplati sa detaljima oko prijave/check in-a šalje se Gostu internetom, te služi kao voucher kojeg Gost predočuje prilikom dolaska. 

KATEGORIZACIJA I OPIS OBJEKATA

Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji važećoj u trenutku njihovog objavljivanja na web stranici.

Komfor usluge smještaja, kao i druge usluge u ponudi Borghetto Villas pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava. Borghetto Villas ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata na web stranici Borghetto Villas, a koja je dobivena od strane treće osobe. Borghetto Villas ne odgovara u slučaju objave netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

SMJEŠTAJ

Smještaj u Borghetto Villas je moguć od 16 h na dan početka korištenja usluge.

Smještaj se mora napustiti do 10 h na dan završetka korištenja usluga. 

Dolazak nakon 19 h nužno je najaviti unaprijed.

Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je samo u pojedinačnim slučajevima i uz obaveznu doplatu i prethodnu najavu. 

Uslugu smještaja može koristiti isključivo broj prijavljenih gostiju, uključujući i djecu, koji su navedni na potvrdi rezervacije. Dodatne osobe, uključujući i djecu, koje nisu najavljene i prekoračuju broj kreveta ne mogu koristiti uslugu smještaja u Borghetto Villas.

Uključeno u cijenu smještaja:

Doplate:

ODUSTAJANJE OD REZERVACIJE

Ukoliko Gost otkaže rezervaciju, Borghetto Villas zadržava slijedeće iznose od ukupne cijene rezervacije:

Ako Gost koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Borghetto Villas zaračunava samo eventualne troškove uzrokovane zamjenom.

Ukoliko Gost ne dođe u rezervirani smještaj do ponoći na dan početka korištenja usluge, bez da je obavijestio Borghetto Villas o zakašnjelom dolasku (zakašnjeli dolazak podrazumijeva dolazak nakon 19 h), rezervacija se smatra otkazanom te se troškovi otkaza rezervacije obračunavaju prema gore navedenom.

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od rezervacije, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Borghetto Villas pretrpile dodatnu štetu, Gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme trajanja rezervacije dođe do gubitka ili krađe putnih isprava troškove izdavanja novih isprava snosi sam Gost. Borghetto Villas nisu odgovorne za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se Gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Putno osiguranje, osiguranje od štete, kao ni osiguranje od otkaza nije predmet ovih općih uvjeta, a Gostu se preporučuje individualno sklapanje takve vrste osiguranja.

OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE Borghetto Villas

Ukoliko se dogodi da Borghetto Villas mora stornirati Gostu već unaprijed rezervirani objekt iz razloga nastanka izvarednih ili nepredviđenih okolnosti Borghetto Villas su dužne Gostu ponuditi zamjenu smještaja iste ili više kvalitete, ili izvršiti povrat novca uplaćenog za rezervaciju.

REKLAMACIJE

U interesu je Gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, Gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Gost mora tu potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. 

Pisanu reklamaciju Gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. 

Ukoliko Gost uloži pismenu reklamaciju nakon toga roka, Borghetto Villas takvu reklamaciju nisu dužne uzeti u obzir. 

Borghetto Villas su dužne donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. 

Borghetto Villas će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta za vrijeme trajanja rezervacije. 

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže ili neke druge institucije kao i davanja informacija u medije. Isto tako se Gost odriče prava na tužbu. 

Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog djela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos. 
Gost i Borghetto Villas će sporove nastojati razriješiti sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Poreču, pri čemu je mjerodavno Hrvatsko pravo.

OBVEZE Borghetto Villas

Borghetto Villas su dužne brinuti se o izvršenim uslugama, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Borghetto Villas su dužne Gostu pružiti sve ugovorene usluge te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.

OBVEZE Gosta

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i zemlje kroz koju putuje te da se pridržava kućnog reda u objektima Borghetto Villas. 
Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, te pripadajuće troškove snosi na licu mjesta kod Borghetto Villas.

PRTLJAGA

Gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Gost sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Borghetto Villas ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljenu prtljagu ili krađu Gost je dužan prijaviti  pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Gosta potrebni su u procesu realizacije rezervacije i koriste se isključivo za daljnju komunikaciju i obvezu prijave Gosta u sustav E-visitor. Borghetto Villas se obavezuje da neće osobne podatke Gosta iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

Osobni podaci Gosta čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

OBJAVA RECENZIJA

Ukoliko Gost pošalje recenziju smještaja, zadržavamo pravo objave iste na našim web stranicama. Ukoliko gost izričito zatraži micanje recenzije Borghetto Villas će to učiniti u najkraćem roku.